برچسب: انواع کنیتکس

  • کنیتکس چیست

    کنیتکس چیست

    کنیتکس چیست پوشش دیوار کنیتکس Kenitex یک پوشش رنگی بین المللی است که ترکیبی است از پرلیت، میک، پنبه نسوز، مواد رنگی با ثبات با رزین های سنتیک. ۵۲ سال گذشته در ۳۸ کشور اختراع بین المللی کنیتکس به اثبات رسیده است. دوام و مقاومت بالای این پوشش رنگی تا جایی می باشد که در […]

    ادامه مطلب